top of page

Transoesofageale echocardiografie

TEE wordt vaak gebruikt bij cardiothoracale interventies om risicofactoren zoals atherosclerose van de aorta te identificeren voordat enige manipulatie van de aorta en de bijbehorende structuren plaatsvindt. TEE is een belangrijk niet-invasief hulpmiddel geworden voor het diagnosticeren van acute thoracale aortapathologieën.

'Dode hoek' van TEE
Vanwege de positie van de met lucht gevulde luchtpijp, tussen de thoracale aorta en de TEE-sonde, is de visualisatie van de distale stijgende aorta en (DAA) en boog beperkt. De DAA is het deel waar canulatie en kruisklemming plaatsvinden en waar atherosclerotische plaques het meest voorkomen als bron van embolieën waarvan bekend is dat ze een beroerte veroorzaken.

A-View aangepast TEE
De A-View-ballonkatheter wordt via de endotracheale tube ingebracht. Door de ballon met zoutoplossing te vullen, wordt de lucht in de luchtpijp geëlimineerd, waardoor echogeleiding door de luchtpijp en visualisatie van de gehele aortaboog en de oorsprong van de hersenslagaders mogelijk wordt. Daarom kan een compleet overzicht van de thoracale aorta en vertakkingsvaten worden verkregen, zelfs vóór chirurgische incisie, sternotomie of het begin van niet-chirurgische ingrepen.

bottom of page